Chính sách mua ô tô điện VinFast dành cho CBNV Vingroup

Cập nhật: 16/12/2023 03:35 - Lượt xem: 226

Chính sách mua ô tô điện VinFast dành cho CBNV Vingroup

Chính sách mua ô tô điện VinFast dành cho CBNV Vingroup

Hiện tại tập đoàn VinGroup hiện đang áp dụng chính sách ưu đãi cho CBNV tập đoàn mua xe điện Vinfast theo cấp bậc. CBNV tập đoàn đã ký hợp đồng lao động sẽ được giảm theo cấp bậc đang giữ và cộng theo thâm niên công tác với mức tối đa được nhận như sau:

1. ƯU ĐÃI MUA Ô TÔ ĐIỆN VINFAST ÁP DỤNG CHO CẤP T3 TRỞ LÊN

I.ƯU ĐÃI MUA Ô TÔ ĐIỆN VINFAST
I.1Đáp ứng điều kiện thâm niên2 năm
1.1Mức ưu đãi giảm giá cơ bản10%10%7%6%
1.2Mức ưu đãi thêm/mỗi năm thâm niên1%1%1%1%
Tổng mức ưu đãi tối đa theo thâm niên15%15%12%12%
I.2Không đáp ứng điều kiện thâm niên<2 năm
Áp dụng mức ưu đãi giảm giá cơ bản cấp T1Áp dụng mức ưu đãi giảm giá cơ bản cấp T2Áp dụng mức ưu đãi giảm giá cơ bản cấp T3Áp dụng mức ưu đãi giảm giá cơ bản cấp T4
I.3CBLĐ đang sở hữu xe xăng VFGiảm thêm 2%/01 xe điện
I.4Các trường hợp có thành tích, đóng góp đặc biệtLĐTĐ phê duyệt riêng

Điều kiện áp dụng:
 1. Cấp bậc CBLĐ để áp dụng chế độ ưu đãi là cấp bậc thực tế tại thời điểm xuất hóa đơn.
 2. CBLĐ mua và sử dụng cho bản thân hoặc vợ/chồng, đồng thời cam kết sử dụng xe, không chuyển nhượng xe trong vòng 12 tháng kể từ ngày xuất hóa đơn.
 3. Chính sách ưu đãi áp dụng cho các loại xe ô tô điện VinFast theo Chương trình bán hàng của VinFast, không giới hạn số lượng mua xe tối đa cho mỗi CBLĐ (với điều kiện đáp ứng được điều kiện (ii).
 4. Mức ưu đãi tính trên giá bán lẻ đã trừ khuyến mại cho Khách hàng nếu có, căn cứ theo chính sách VinFast công bố tại từng thời điểm.
 5. Thâm niên đã làm việc tại Tập đoàn được tính tròn năm (tức đủ 12 tháng).
 6. Mức ưu đãi được trừ vào giá bán và chỉ có hiệu lực khi CBLĐ còn làm việc tại thời điểm xuất hóa đơn. Ưu đãi giảm giá sẽ tự động hết hiệu lực khi CBLĐ chấm dứt HĐLĐ với Tập đoàn. Trường hợp CBLĐ chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn 12 tháng kể từ ngày xuất hóa đơn, CBLĐ sẽ phải hoàn trả lại phần chênh lệch giữa mức giá ưu đãi của Tập đoàn dành cho CBLĐ so với giá bán lẻ tới Người tiêu dùng tại thời điểm CBLĐ mua xe.
 7. Ưu đãi chỉ được áp dụng cho CBLĐ đặt mua xe tại các Showroom VinFast (Không áp dụng tại các Đại lý/ Nhà phân phối)

2. ƯU ĐÃI MUA Ô TÔ ĐIỆN VINFAST ÁP DỤNG CHO CẤP CẤP T4, T5, T6

VIƯU ĐÃI MUA Ô TÔ ĐIỆN VINFAST
VI.1Đáp ứng điều kiện thâm niên2 năm
1Mức ưu đãi giảm giá cơ bản6%5%
2Mức ưu đãi thêm/mỗi năm thâm niên1%1%
Tổng mức ưu đãi tối đa theo thâm niên12%8%
VI.2Không đáp ứng điều kiện thâm niên<2 năm
Áp dụng mức ưu đãi giảm giá cơ bản cấp T5Áp dụng mức ưu đãi giảm giá cơ bản cấp T6Áp dụng mức ưu đãi giảm giá cơ bản cấp T7
VI.3CBLĐ đang sở hữu xe xăng VFGiảm thêm 2%/01 xe điện
VI.4Các trường hợp có thành tích, đóng góp đặc biệtLĐTĐ phê duyệt riêng

Điều kiện áp dụng:
 1. Cấp bậc CBLĐ để áp dụng chế độ ưu đãi là cấp bậc thực tế tại thời điểm xuất hóa đơn.
 2. CBLĐ mua và sử dụng cho bản thân hoặc vợ/chồng, đồng thời cam kết sử dụng xe, không chuyển nhượng xe trong vòng 12 tháng kể từ ngày xuất hóa đơn.
 3. Chính sách ưu đãi áp dụng cho các loại xe ô tô điện VinFast theo Chương trình bán hàng của VinFast, không giới hạn số lượng mua xe tối đa cho mỗi CBLĐ (với điều kiện đáp ứng được điều kiện (ii).
 4. Mức ưu đãi tính trên giá bán lẻ đã trừ khuyến mại cho Khách hàng nếu có, căn cứ theo chính sách VinFast công bố tại từng thời điểm.
 5. Thâm niên đã làm việc tại Tập đoàn được tính tròn năm (tức đủ 12 tháng).
 6. Mức ưu đãi được trừ vào giá bán và chỉ có hiệu lực khi CBLĐ còn làm việc tại thời điểm xuất hóa đơn. Ưu đãi giảm giá sẽ tự động hết hiệu lực khi CBLĐ chấm dứt HĐLĐ với Tập đoàn. Trường hợp CBLĐ chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn 12 tháng kể từ ngày xuất hóa đơn, CBLĐ sẽ phải hoàn trả lại phần chênh lệch giữa mức giá ưu đãi của Tập đoàn dành cho CBLĐ so với giá bán lẻ tới Người tiêu dùng tại thời điểm CBLĐ mua xe.
Ưu đãi chỉ được áp dụng cho CBLĐ đặt mua xe tại các Showroom VinFast (Không áp dụng tại các Đại lý/ Nhà phân phối)

3. ƯU ĐÃI MUA Ô TÔ ĐIỆN VINFAST ÁP DỤNG CHO CẤP CẤP T7, T8

VƯU ĐÃI MUA Ô TÔ ĐIỆN VINFAST
V.1Điều kiện thâm niên06 tháng
1Mức ưu đãi giảm giá cơ bản3%
2Mức ưu đãi thêm/mỗi năm thâm niên1%
Tổng mức ưu đãi tối đa theo thâm niên5%
V.2CBNV đang sở hữu xe xăng VFGiảm thêm 2%/01 xe điện
V.3Các trường hợp có thành tích, đóng góp đặc biệtLãnh đạo Tập đoàn phê duyệt riêng
Điều kiện áp dụng:
 1. Cấp bậc cán bộ để áp dụng chế độ ưu đãi là cấp bậc thực tế tại thời điểm xuất hóa đơn.
 2. CBNV mua và sử dụng cho bản thân hoặc vợ/chồng, đồng thời cam kết sử dụng xe, không chuyển nhượng xe trong vòng 12 tháng kể từ ngày xuất hóa đơn.
 3. Chính sách ưu đãi áp dụng cho các loại xe ô tô điện VinFast theo Chương trình bán hàng của VinFast, không giới hạn số lượng mua xe tối đa cho mỗi CBNV (với điều kiện đáp ứng được điều kiện (ii).
 4. Mức ưu đãi tính trên giá bán lẻ đã trừ khuyến mại cho Khách hàng nếu có, căn cứ theo chính sách VinFast công bố tại từng thời điểm.
 5. Thâm niên đã làm việc tại Tập đoàn được tính tròn năm (tức đủ 12 tháng).
 6. Mức ưu đãi được trừ vào giá bán và chỉ có hiệu lực khi  CBNV còn làm việc tại thời điểm xuất hóa đơn. Ưu đãi giảm giá sẽ tự động hết hiệu lực khi CBNV chấm dứt HĐLĐ với Tập đoàn. Trường hợp CBNV chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn 12 tháng kể từ ngày xuất hóa đơn,CBNV sẽ phải hoàn trả lại phần chênh lệch giữa mức giá ưu đãi của Tập đoàn dành cho CBNV so với giá bán lẻ tới Người tiêu dùng tại thời điểm CBNV mua xe.
Ưu đãi chỉ được áp dụng cho CBNV đặt mua xe tại các Showroom VinFast (Không áp dụng tại các Đại lý/ Nhà phân phối)

Cần tư vẫn hỗ trợ thêm về chính sách xin liên hệ Hotline: 0977000583 24/7

Ý kiến bạn đọcGửi bình luận

Gửi bình luận

reset captcha

Gửi bình luậnNhập lại